หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอบ
อักษรล้านนา
ขอฯบ,ขอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอบ]
ความหมาย

น.ริม,กรอบ เช่น ขอบด้ง - ริมกระด้ง,ขอบฮูบ - กรอบรูป ก.ตอบรับ,บอกเล่า,พอใจ,ยินดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอบ (ขอฯบ,ขอฯ)