หน้าหลัก
ขอนไหล
ขอฯรไหลฯ
[ขอนไหล]

น.นกกระทุง ดู...นกขอนไหล

นกขอนไหล
น฿กฯขํอฯรไหลฯ
[นกขอนไหล]

น.นกกระทุง; นกตุ่งตุง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอนไหล (ขอฯรไหลฯ)