หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอนเห็ด
อักษรล้านนา
ขอฯรเหัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอนเห็ด]
ความหมาย

น.ขอนไม้ผุที่มีเห็ดขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอนเห็ด (ขอฯรเหัดฯ)