หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอนผี
อักษรล้านนา
ขอฯรผี
เทียบอักษรไทย
[ขอนผี]
ความหมาย

น.ซากศพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอนผี (ขอฯรผี)