หน้าหลัก
ขอนผี
ขอฯรผี
[ขอนผี]

น.ซากศพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอนผี (ขอฯรผี)