หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอนซ้าย
อักษรล้านนา
ขอฯรซ้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอนซ้าย]
ความหมาย

น.ข้างซ้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอนซ้าย (ขอฯรซ้ายฯ)