หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขอนขวา
อักษรล้านนา
ขอฯรขวฯา
เทียบอักษรไทย
[ขอนขวา]
ความหมาย

น.ข้างขวา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอนขวา (ขอฯรขวฯา)