หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอน
อักษรล้านนา
ขอฯร
เทียบอักษรไทย
[ขอน]
ความหมาย

น.ท่อนไม้ใหญ่ที่ยังไม่ได้เกลาให้เป็นรูปเช่น ท่อนซุง ล.เรียกสิ่งของที่ต้องมีคู่แต่มีเพียงข้างเดียว เช่น รองเท้า ต่างหู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอน (ขอฯร)