หน้าหลัก
ขอตาน
ขํอฯทาฯนฯ
[ขอทาน]

น.ขอทาน - คนที่ขอเงิน หรือสิ่งของเลี้ยงชีพ ก.ขอเงินหรือสิ่งของเลี้ยงชีพ,หากินโดยหาเงินหรือสิ่งของจากผู้อื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอตาน (ขํอฯทาฯนฯ)