หน้าหลัก
ขอดเวร
ขอฯดเวรฯ
[ขอดเวร]

ดู...ขอดกั๋มม์ตือเวร

ขอดกั๋มม์ตือเวร
ขอฯดกัม์มฯทืเวรฯ
[ขอดกัมม์ทือเวร]

ก.ผูกพยาบาท; ขอดเวร ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอดเวร (ขอฯดเวรฯ)