หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอดเวร
อักษรล้านนา
ขอฯดเวรฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอดเวร]
ความหมาย

ดู...ขอดกั๋มม์ตือเวร

ออกเสียงล้านนา
ขอดกั๋มม์ตือเวร
อักษรล้านนา
ขอฯดกัม์มฯทืเวรฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอดกัมม์ทือเวร]
ความหมาย

ก.ผูกพยาบาท; ขอดเวร ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอดเวร (ขอฯดเวรฯ)