หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขอดสะต๊ก
อักษรล้านนา
ขอฯดสท฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอดสะทก]
ความหมาย

น.เงื่อนกระตุก - ปมที่ผูกไว้เมื่อกระตุกสามารถหลุดได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอดสะต๊ก (ขอฯดสท฿กฯ)