หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขอดกำฮัก
อักษรล้านนา
ขอฯดคำฯรักฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอดคำรัก]
ความหมาย

ก.ผูกไมตรี,ผูกรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอดกำฮัก (ขอฯดคำฯรักฯ)