หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอดกั๋มม์ตือเวร
อักษรล้านนา
ขอฯดกัม์มฯทืเวรฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอดกัมม์ทือเวร]
ความหมาย

ก.ผูกพยาบาท; ขอดเวร ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอดกั๋มม์ตือเวร (ขอฯดกัม์มฯทืเวรฯ)