หน้าหลัก
ขอดกั๋มม์ตือเวร
ขอฯดกัม์มฯทืเวรฯ
[ขอดกัมม์ทือเวร]

ก.ผูกพยาบาท; ขอดเวร ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอดกั๋มม์ตือเวร (ขอฯดกัม์มฯทืเวรฯ)