หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขอด
อักษรล้านนา
ขอฯด
เทียบอักษรไทย
[ขอด]
ความหมาย

น.ปม อย่างปมเชือก ว.แห้ง, ลักษณะที่ขมวดเป็นปมหรือม้วนเข้ามา เช่น หมาหางขอด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอด (ขอฯด)