หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขอจ๊าง
อักษรล้านนา
ขํอฯช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอช้าง]
ความหมาย

น๑.เหล็กปลายแหลมงุ้มมีด้าม ที่ควาญช้างใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับสั่งบังคับช้าง น๒.เครื่องหมายวรรณยุกต์ " h " ใช้เขียนบนพยัญชนะเพื่อให้ออก เสียงตรีเช่น =hkง หรือ เสียงตรีเพี้ยน(กึ่งกลางระหว่างเสียงโทกับเสียงตรี) เช่น shนk เรียกว่า ไม้ขอจ๊าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอจ๊าง (ขํอฯช้างฯ)