หน้าหลัก
ของเปิ้น
ขอฯงเพิ่นฯ
[ของเพิ่น]

น๑.ของคนอื่น,ของผู้อื่น,ของคนทั่วไป (สรรพนามบุรุษที่ ๓) น๒. เปิ้น-สรรพนามบุรุษที่ ๑ เรียกตนเอง ใช้กับเพื่อนสนิท/ใช้กับคู่สมรส/)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของเปิ้น (ขอฯงเพิ่นฯ)