หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ของเขียม
อักษรล้านนา
ขอฯงขยฯม
เทียบอักษรไทย
[ของเขียม]
ความหมาย

น.ของหายาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของเขียม (ขอฯงขยฯม)