หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ของฮา
อักษรล้านนา
ขอฯงรา
เทียบอักษรไทย
[ของฮา]
ความหมาย

น.ของกู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของฮา (ขอฯงรา)