หน้าหลัก
ของฮา
ขอฯงรา
[ของฮา]

น.ของกู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของฮา (ขอฯงรา)