หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ของหวาน
อักษรล้านนา
ขอฯงหวฯานฯ
เทียบอักษรไทย
ของหวาน]
ความหมาย

น.ของกินที่ไม่ใช่กับข้าว มักมีรสหวาน ปรุงจากแป้งหรือข้าวผสมน้ำตาล บางชนิดมีกะทิ; เข้าหนม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของหวาน (ขอฯงหวฯานฯ)