หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ของติ๊บ
อักษรล้านนา
ขอฯงทิพ์
เทียบอักษรไทย
[ของทิพย์]
ความหมาย

น.ของวิเศษ - สิ่งที่มีอำนาจเหนือธรรมดา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของติ๊บ (ขอฯงทิพ์)