หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ของดี
อักษรล้านนา
ขอฯงดี
เทียบอักษรไทย
[ของดี]
ความหมาย

น.ของขลัง - สิ่งที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ โดยปริยายหมายถึงของสำคัญที่ไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของดี (ขอฯงดี)