หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ของคิ่น
อักษรล้านนา
ขอฯงระฯคินฯ,ขอฯงฅินฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่องคริ่น,ของฅิ่น]
ความหมาย

น.ของรัก,ของที่เป็นกรรมสิทธิ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของคิ่น (ขอฯงระฯคินฯ,ขอฯงฅินฯ)