หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ของคิง
อักษรล้านนา
ขอฯงฅิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ของฅิง]
ความหมาย

น.ของมึง (ฅิง-สรรพนามบุรุษที่ ๒ ใช้กับผู้ที่อายุน้อยกว่า/เพื่อนสนิท เท่านั้น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของคิง (ขอฯงฅิงฯ)