หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ของข่าม
อักษรล้านนา
ขอฯงข่ามฯ
เทียบอักษรไทย
[ของข่าม]
ความหมาย

น.เครื่องราง,ของขลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของข่าม (ขอฯงข่ามฯ)