หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ของกิ๋นแม่มาน
อักษรล้านนา
ขอฯงกินฯแม่มานฯ
เทียบอักษรไทย
[ของกินแม่มาน]
ความหมาย

น.อาหารสำหรับหญิงมีครรภ์ เช่น ไม่กิน ต่อ แตน เชื่อว่าจะทำให้ลูกที่เกิดมามีนิสัยดุร้ายเหมือน ต่อ แตน, ไม่กินมะพร้าว เชื่อว่าลูกเกิดมาจะหัวแข็งเหมือนกะลามะพร้าว เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของกิ๋นแม่มาน (ขอฯงกินฯแม่มานฯ)