หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ของกิ๋นลำ
อักษรล้านนา
ขอฯงกินฯลำ
เทียบอักษรไทย
[ของกินลำ]
ความหมาย

น.อาหารอร่อย,อาหารถูกปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของกิ๋นลำ (ขอฯงกินฯลำ)