หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ของกิ๋นของว่า
อักษรล้านนา
ขอฯงกินฯขอฯงว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ของกินของว่า]
ความหมาย

น.ของกินของใช้,เครื่องบริโภคอุปโภค

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของกิ๋นของว่า (ขอฯงกินฯขอฯงว่าฯ)