หน้าหลัก
ของกิ๋นของว่า
ขอฯงกินฯขอฯงว่าฯ
[ของกินของว่า]

น.ของกินของใช้,เครื่องบริโภคอุปโภค

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของกิ๋นของว่า (ขอฯงกินฯขอฯงว่าฯ)