หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ของกิ๋นของตาน
อักษรล้านนา
ขอฯงกินฯขอฯงทาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ของกินของทาน]
ความหมาย

น.ของที่จัดไว้สำหรับทำบุญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของกิ๋นของตาน (ขอฯงกินฯขอฯงทาฯนฯ)