หน้าหลัก
ของกิ๋นของตาน
ขอฯงกินฯขอฯงทาฯนฯ
[ของกินของทาน]

น.ของที่จัดไว้สำหรับทำบุญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของกิ๋นของตาน (ขอฯงกินฯขอฯงทาฯนฯ)