หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ของกิ๋น
อักษรล้านนา
ขอฯงกินฯ
เทียบอักษรไทย
[ของกิน]
ความหมาย

น.อาหาร,ของบริโภค

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของกิ๋น (ขอฯงกินฯ)