หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ของกัน
อักษรล้านนา
ขอฯงคั
เทียบอักษรไทย
[ของคัล]
ความหมาย

น.เครื่องบรรณาการ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของกัน (ขอฯงคั)