หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ของ
อักษรล้านนา
ขอฯง,ระฯกอฯง
เทียบอักษรไทย
[ของ,กรอง]
ความหมาย

น.ของ - สิ่งของต่างๆ ก.ร้อย เช่น ร้อยพวงมาลัยมาลัย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของ (ขอฯง,ระฯกอฯง)