หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอกแคม
อักษรล้านนา
ขอฯกแฅมฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอกแฅม]
ความหมาย

น.บริเวณ ชายขอบ ว.รอบๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอกแคม (ขอฯกแฅมฯ)