หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขอกิ๋น
อักษรล้านนา
ขํอฯกินฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอกิน]
ความหมาย

น.ขอสิ่งของเพื่อนำไปกิน,ขอทานเลี้ยงชิวิต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอกิ๋น (ขํอฯกินฯ)