หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขอกฮั้ว
อักษรล้านนา
ขอฯกรั้วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอกรั้ว]
ความหมาย

น.ขอบรั้ว,ริมรั้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอกฮั้ว (ขอฯกรั้วฯ)