หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขอกฟ้า
อักษรล้านนา
ขอฯกฟ้า
เทียบอักษรไทย
[ขอกฟ้า]
ความหมาย

น.ขอบฟ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอกฟ้า (ขอฯกฟ้า)