หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอก
อักษรล้านนา
ขอฯก
เทียบอักษรไทย
[ขอก]
ความหมาย

น๑.ขอบ,เขต,แดน,ริม น๒.ชื่อนกชนิดหนึ่ง ดู...นกขอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอก (ขอฯก)