หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอ
อักษรล้านนา
ขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอ]
ความหมาย

น.ไม้หรือเหล็กงอสำหรับ เกี่ยว,แขวน,ชัก หรือสับ ก.พูดเพื่อให้เขาให้ในสิ่งที่ต้องการ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอ (ขํอฯ)