หน้าหลัก
ขว้ำเหงี่ยงไปมา
ขว้ำเหงี่ยงไปมา
ขํวฯาห่งฯงไพมา
[ขว้ำเหงี่ยงไพมา]

ก.เอียงคว่ำโอนเอนไปมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขว้ำเหงี่ยงไปมา (ขํวฯาห่งฯงไพมา)