หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขว้ำ
อักษรล้านนา
ขํวฯา
เทียบอักษรไทย
[ขว้ำ]
ความหมาย

ก.คว่ำ - พลิกหรือกลับเอาด้านบนลงล่าง เช่น รถคว่ำ; เอาด้านหน้าลง เช่น นอนคว่ำ; ข้วม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขว้ำ (ขํวฯา)