หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขว้างตางเตียว
อักษรล้านนา
ข้วฯางฯทาฯงฯทยฯว
เทียบอักษรไทย
[ขว้างทางเทียว]
ความหมาย

ว.เกะกะทางเดิน, ขวางทางเดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขว้างตางเตียว (ข้วฯางฯทาฯงฯทยฯว)