หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขว่าง
อักษรล้านนา
ข่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ขว่าง]
ความหมาย

ว.ระบายน้ำ อย่างระบายน้ำเข้าสวน; ขั่ง,ข่าง ก็ว่า. ปกติใช้ ข่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขว่าง (ข่วฯางฯ)