หน้าหลัก
ขวี
ขีวฯ
[ขวี]

น.ขุยไม้ไผ่; ขี ก็ว่า ว.เดือดร้อนร้อน,ไหม้

ขวี
ขีวฯ
[ขวี]

น.ขุยไม้ไผ่; ขี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวี (ขีวฯ)