หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวี
อักษรล้านนา
ขีวฯ
เทียบอักษรไทย
[ขวี]
ความหมาย

น.ขุยไม้ไผ่; ขี ก็ว่า ว.เดือดร้อนร้อน,ไหม้

ออกเสียงล้านนา
ขวี
อักษรล้านนา
ขีวฯ
เทียบอักษรไทย
[ขวี]
ความหมาย

น.ขุยไม้ไผ่; ขี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวี (ขีวฯ)