หน้าหลัก
ขวิ๋ด
ขิวฯด
[ขวิด]

ก.ขวิด - อาการที่สัตว์ใช้เขี้ยวหรือเขาชนเพื่อต่อสู้หรือทำร้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวิ๋ด (ขิวฯด)