หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขวาน
อักษรล้านนา
ขวฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ขวาน]
ความหมาย

น๑.เครื่องมือมีคมสำหรับตัด ผ่า ฟัน หรือถากไม้ ทำด้วยเหล็ก สันหนา คมบาง ด้ามทำด้วยไม้ ปกติเรียกมุย; ดู...มุย น๒.ชื่อหมอนชนิดหนึ่ง มีรูปสามเหลี่ยมคล้ายขวาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวาน (ขวฯานฯ)