หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขวางหูขวางต๋า
อักษรล้านนา
ขวฯางฯหูขวฯางฯตา
เทียบอักษรไทย
[ขวางหูขวางตา]
ความหมาย

ก.เกะกะสายตา,ทำให้น่ารำคาญ,ทำไม่ถูกใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวางหูขวางต๋า (ขวฯางฯหูขวฯางฯตา)