หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขวาง
อักษรล้านนา
ขวฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ขวาง]
ความหมาย

ก.กีดกั้น,สกัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวาง (ขวฯางฯ)