หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขวากซุย
อักษรล้านนา
ขวฯากฯซุย,-ซุ
เทียบอักษรไทย
[ขวากซุย]
ความหมาย

น.วิธีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลและกระดูกหัก เพื่อประสานกระดูกให้ติดกัน และป้องกันบาดแผลไม่ให้เน่าเปื่อย เรื้อรัง โดยใช้คาถาเสกเป่าร่วมกับใช้ยาสมุนไพร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวากซุย (ขวฯากฯซุย,-ซุ)