หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขวา
อักษรล้านนา
ขวฯา
เทียบอักษรไทย
[ขวา]
ความหมาย

ก.พูดด้วยเสียงดังว่า "ขวา" เพื่อสั่งให้วัวหรือควายเดินเฉไปทางขวา ในขณะที่ไถนา ว.ตรงข้ามกับซ้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวา (ขวฯา)