หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขวยปู๋
อักษรล้านนา
ขวฯปู
เทียบอักษรไทย
[ขวยปู]
ความหมาย

น.มูลดินที่ปิดปากรูปู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวยปู๋ (ขวฯปู)