หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวยขี้
อักษรล้านนา
ขวฯขี้
เทียบอักษรไทย
[ขวยขี้]
ความหมาย

น.มูลดินที่แมลงขุดขึ้นด้านล่างกองอุจจาระ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวยขี้ (ขวฯขี้)