หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขวบปี๋มีเมื่อ
อักษรล้านนา
ขวฯบปีมีเมิ่อฯอ,-ปีลฯ-,-ปี
เทียบอักษรไทย
[ขวบปีมีเมื่อ]
ความหมาย

ว.ปี หนึ่งมีเพียงครั้งเดียว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวบปี๋มีเมื่อ (ขวฯบปีมีเมิ่อฯอ,-ปีลฯ-,-ปี)